Rask levering!

God kundeopplevelse!

Fri frakt over 2000,-

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I GOLFHANDELEN AS

Golfhandelen er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker og kryptert måte. Vi selger, videreformidler eller bytter ikke personopplysninger til tredjepart.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kundeservice via epost til info@golfhandelen.no. Du kan også når som helst kontakte oss eller endre dine opplysninger på din personlige side: golfhandelen.no/login

HVORFOR OG HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Gjennomføre kjøp på golfhandelen.no. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.

Opprette og administrere bruker på "Mine sider". Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke brukeravtale med deg.

Sende person-tilpassede tilbud, markedsføring og annonsering på SMS, epost, internett og sosiale medier. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, adferdsdata fra golfhandelen.no, tidligere kjøpshistorikk hos golfhandelen.no. Delta i konkurranser i regi av golfhandelen.no. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato.

Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene.

Sikre gode kundeopplevelser på golfhandelen.no ved bruk av informasjonskapsler (cookies). Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilpasse og utvikle golfhandelen.no

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, bortsett fra ved behandling av dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev. Her bruker vi leverandør i USA, Mailchimp. Vår leverandør benytter EUs standardavtaler for overføring til USA. Det betyr at dine personopplysninger er like godt beskyttet hos vår leverandør som ved behandling i EU/EØS.

LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke..

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på kundeservice via epost til info @golfhandelen.no. Du kan også når som helst endre dine opplysninger på din personlige side: golfhandelen.no/login

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

KLAGER

Du har ingen plikt til å gi Golfhandelen AS dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra golfhandelen.no som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Logg inn