Hvordan klassifiserer vi køllene?

Vi har valgt å klassifisere køllene i 3 kategorier.  I en skala fra 1 – 10, der 10 er best så går vi aldri under kategori 7. Vi benytter her samme kategorisering som du vil finne fra de ledende brukthandlerne på e-bay.

 

Våre kategorier er som følger:

Som ny:Klassifiseringskategori  9- 10.   Køllen er ofte ikke slått med, eller er brukt som demokølle.  Du vil ofte ikke se slagmerker på køllene i det hele tatt.  Forskjellen til en ny kølle er minimal.

 

Meget pen:Klassifiseringskategori  7,5 – 9. En kølle som mest sannsynlig er brukt en sesong.  Køllen fremstår som pen og du vil ikke merke noen spillemessig  forskjell til en ny.  Grepet vil være i god stand og vil holde en god stund til før den trenger utskifting.  Det er ingen skader av noen art på køllen.

 

Brukt:Klassifiseringskategori 6,5 – 7,5..   Dette er golfutstyr som kan være brukt noen sesonger, eventuelt mye brukt i løpet av en sesong.  Du vil her tydelig se at køllen har vært brukt.  Det vil imidlertid ikke være noen skader av noen art på køllen, dersom dette ikke er utrykkelig skrevet av oss i vurderingen.  Det vil ofte være fornuftig å skifte grep på køllene som har denne klassifiseringen.

 

 

Vi selger ikke køller med lavere klassifisering enn ovennevnte.